මහර රැදවියන් ඖෂධ පෙති 21,000ක් භාවිත කර ඇති බවට අනාවරණයක්

15

මහර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේ කලහකාරී අවස්ථාවේදී රැදවියන් මානසික රෝගීන් වෙනුවෙන් ලබාදෙන ඖෂධ පෙති 21,000ක් පමණ භාවිත කර ඇති බවට අනාවරණ වී තිබෙනවා.

බන්ධනාගාර පාලන කොමසාරිස් චන්දන ඒකනායක මහතා සදහන් කලේ ඖෂධ ගබඩාවේ ඇතැම් ඖෂධ වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් ද රැඳවියන් විසින් විනාශ කර ඇති බවයි.

රැඳවියන් විසින් කිසියම් මත් පෙත්තක් භාවිත කරමින් ඔවුන්ගේ මානසික තත්වය වෙනස් කරගෙන ඇති බවද අද(01) දහවල් පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී බන්ධනාගාර කොමසාරිස් පාලන චන්දන ඒකනායක මහතා සඳහන් කලා.

අදාළ සිද්ධියෙන් බන්ධනාගාරයට සිදුව ඇති හානිය පිළිබඳ තක්සේරු කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත්කර තිබෙනවා.

Your Comments