මහර බන්ධනාගාරයේ හිටපු අධිකාරීවරයාගේ වැඩ තහනම්

10

මහර බන්ධනාගාරයේ හිටපු අධිකාරීවරයාගේ වැඩ තහනම් කර තිබෙනවා.

පරීක්ෂණයකට යටත්ව ඔහුගේ වැඩ තහනම කිරීමටයි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා පියවර ගෙන ඇත්තේ.

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ රැදවියන්ට පිටතින් ආහාර සහ අමුත්තන් බැලීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබුණා.

එම තීරණයට පටහැනිව මහර බන්ධනාගාරයේ හිටපු අධිකාරිවරයා සිරකරුවෙකුට පිටතින් ආහාර ලබාදීමට නිලධාරීන්ට අනුබල දී ඇති බවටයි වාර්තා වුණේ.

ඒ අනුව අදාළ සිරකරුවාට පිටතින් පැමිණි පුද්ගලයෙකු ආහාර සමග ජංගම දුරකතන දෙකක් ද රැගෙනවිත් ලබා දී තිබුණා.

ඉන් අනතුරුවයි බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාගේ නියමයෙන් බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළේ.

ඉකුත්දා මහර බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ගැටුමෙන් පසු බන්ධනාගාර රැසක ඉහළ නිලධාරීන් ස්ථාන මාරු කිරීමට පියවර ගැනුණා.

ඒ අනුව මහර බන්ධනාගාරයේ හිටපු අධිකාරිවරයා, බන්ධනාගාර පුහුණු පාසලේ අධිකාරීවරයා ලෙස ස්ථාන මාරු කළා.

Your Comments