මහර ගැටුම සම්බන්ධයෙන් පත් කෙරුණු කමිටුව අදත් මහර බන්ධනාගාරයට

14

මහර බන්ධනාගාරයේ පසුගියදා ඇතිවූ ගැටුම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කෙරුණු කමිටුව අද (04) දිනයේ ද මහර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය වෙත යෑමට නියමිතයි.

පත්කළ විමර්ශන කමිටුවේ අතුරු වාර්තාවක් එළඹෙන සඳුදා විෂයභාර අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි ශබ්රි මහතා වෙත භාරදීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එම කමිටුව ඊයේ දිනයේදී පළමුවරට මහර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයට ගොස් රැඳවියන්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගත් අතර අද දිනයේදී බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගෙන් සහ දඬුවම් ලබාසිටින රැඳවින්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගන්නවා.

බන්ධනාගාර ගැටුමට හේතු වූ කරුණු සහ ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම මෙම කමිටුවේ කාර්යභාරය වෙයි.

 

Your Comments