මහනුවරදී ව්‍යාජ වෛද්‍යවරියක් අත්අඩංගුවට

6

මහනුවර ප්‍රදේශයේ බෙහෙත් ශාලාවක් පවත්වාගෙන ගිය ව්‍යාජ වෛද්‍යවරියක් පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා.

අදාල කාන්තාව මහනුවර මහ රෝහලේ වෛදවරියකගේ නමින් යුත් ව්‍යාජ වෛද්‍ය ලියාපදිචි සහතිකයක් ද යොදාගනිමිනුයි මෙම බෙහෙත් ශාලාව පවත්වාගෙන ගොස් ඇත්තේ.

සැකකාරිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිත බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කලා.

Your Comments