මන්ත්‍රී සේමසිංහගෙන් ආණ්ඩුවට චෝදනාවක්

23

ඇතැම් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීනව, නිවැරැදි පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට අදාළ අංශ වෙත ආණ්ඩුව අවස්ථාව ලබා නොදෙන බවට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා චෝදනා කරනවා.
අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් පල කළා.

Your Comments