මන්ත්‍රීවරු නොමැතිකමින් පාර්ලිමේන්තුව 17 දක්වා කල් තැබෙයි

8

ප්‍රමාණවත් මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් සභා ගර්භයේ නොසිටීම හේතුවෙන් අද දිනයේ ද පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු වලට බාධා එල්ල වුණා.

ඒ අනුව අද දිනට නියමිත පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ඉල්ලා අස් කර ගන්නා බවට ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා දැනුම් දීමත් සමග සභාවේ කටයුතු ලබන 17 වනදා දක්වා කල් තැබුණා.

මේ, පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද අදහස් දැක් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන, කථානායක කරූ ජයසූරිය සහ ගයන්ත කරුණාතිලක යන මහත්වරුන්.

එරාන් වික්‍රරත්න රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ද පාර්ලිමේන්තුවේ දී අදහස් පල කළා.

බන්දුල ගුණවර්ධන සහ දයාසිරි ජයසේකර යන මන්ත්‍රීවරුද පසුව අදහස් පල කළා.

Your Comments