මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගම්මාන තුනක් හුදකලා කෙරේ

39

මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගම්මාන තුනක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කළ බව යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළා.

එලෙස හුදෙකලා ගම්මාන ලෙස නම් කර ඇත්තේ ඕවිටිගල, බදුගම සහ බදුගම නව ජනපදය යන ගම්මානයි.

Your Comments