මඩකලපු කළපුවේ මසුන් ඇල්ලීමට එළා තිබූ තහනම් දැල් නාවික හමුදා භාරයට

32

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඊයේ (02) දින මඩකලපුව කළපුවේ සිදු කළ මුර සංචාරයකදී  කොටුවමඩ ප්‍රදේශයේ මසුන් ඇල්ලීමට එළා තිබූ තහනම් දැල් 04ක් නාවික හමුදා භාරයට ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සාගරික පරිසර පද්ධතිය සුරක්‍ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් නීති විරෝධී ධීවර කටයුතුවල නිරත වන පුද්ගලයින් නීතියේ රැහැනට හසුකර දීමට නිරන්තර මුර සංචාර දියත් කරනු ලබමින් සිටින බවයි නාවික හමුදාව පවසන්නේ.

ඊයේ (02) දින මඩකලපු කලපුවෙහි, කොටුවමඩ ප්‍රදේශයේ දියත් කරනු ලැබූ තවත් එක් මුර සංචාරයකදී එහි මසුන් ඇල්ලීම සඳහා එලා තිබූ දිගින් අඩි 150ක පමණ ප්‍රමාණයෙන් යුත් තහනම් දැල් 04ක් සොයා ගැනීමට නැගෙනහිර නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවික පුද්ගලයින් පිරිසක් සමත් ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාල දැල් නාවික හමුදා භාරයට ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබූ බවයි නාවික හමුදාව පවසන්නේ.

මෙලෙස නාවික හමුදා භාරයට ගත් තහනම් දැල් ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සඳහා මඩකළපුව, සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන තිබෙනවා.

Your Comments