භික්ෂු සංවිධාන එකමුතුවෙන් විජය ධරණී නමින් ජාතික සභාවක් [PHOTOs]

59

රටට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා භික්ෂු සංවිධාන එකමුතුවෙන් විජයධරණී නමින් ජාතික සභාවක් පිහිටුවා ඇති බව පූජ්‍ය අතුරලියේ රත්න හිමි ප්‍රකාශ කළා.

විජයධරණී ජාතික සභාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් කොළඹදී පැවැත්වුණේ භික්ෂු සංවිධාන ගණනාවක භික්ෂූන් වහන්සේගේ සහභාගීත්වයෙන්.

මේ අතර ජාතීන්ගේ අනුපාතය අනුව කටයුතු කිරීම සහ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් 5 කට ගිවිසුම්ගත වන අපේක්ෂකයෙකුට පමණක් ජනපතිවරණයේදී තම සහය හිමිවන බව පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් ප්‍රකාශ කළා.

Your Comments