බේරුවල වරායේ ධීවරයින් සතු මාලු තොග කිලෝ 20,000 ක් ඉවතට

12

සතියකට ආසන්න කාලයක් වසා තැබීම හේතුවෙන් බේරුවල වරායේ ධීවරයින් සතුව පැවති මාලු තොග කිලෝ 20,000 ක් පමණ නරක් වීම හේතුවෙන් ඉවත දමා තිබෙනවා.

කෙසේවෙතත් අනෙකුත් ධීවර වරායන් වල තිබූ මාලු වලින් සැලකිය යුතු තොග ප්‍රමාණයක් රජය හා පෞද්ගලික අංශ විසින් මේ වනවිටත් මිළදීගෙන ඇති බවයි ධීවර සංස්ථාවේ සභාපති එස් ඩබ්ලිව් එල් දවුලගල මහතා කියා සිටියේ.

වර්තමානය වන විට බොහෝ ධීවර වරාය වල ලින්නා විශේෂයේ මාලු තොග රැසක් පවතින බවද දවුලගල මහතා සදහන් කළා.

ටින්මාලු නිශ්පාදනයට යොදා ගන්නා එම විශේෂයේ මාලු තොගද රජය විසින් කිලෝවක් රුපියල් 110 ක මිළකටත් / පෞද්ගලික අංශය විසින් රුපියල් 105 ක මිළකටත් යටත්ව මිළදී ගනිමින් පවතින බවයි ධීවර සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.

Your Comments