බේරුවල අලුත්ගම සහ පයාගල ට නැවත දැනුම්දෙනතුරු ඇඳිරිනීතිය

20

බේරුවල, අලුත්ගම හා පයාගල යන පොලිස් බලප්‍රදේශවල ට පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය නැවත දැනුම්දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක බව කොවිඩ් – 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාත්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළා.

එම ප්‍රදේශවලට හෙට (26) උදෑසන 5ට නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කරන බවයි මීට පෙර දැනුම් දී තිබුනේ.

Your Comments