“බුරවි” සුළිකුණාටුවේ බලපෑම ක්‍රමයෙන් අඩුවෙයි

8

ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ “බුරවි” සුළිකුණාටුවේ බලපෑම ක්‍රමයෙන් අඩුවනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

සුළිකුණාටුව ක්‍රමයෙන් ඉවතට ගමන් කරමින් පවතින බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.

උතුරු, උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේත් විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බවයි කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ නදීකා රණවීර මහත්මිය කියා සිටියේ.

Your Comments