“බුරවි” දිවයින හැරයයි

7

“බුරවි” සුළි කුණාටුව දිවයිනෙන් ඉවතට ගමන්කරමින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

හෙට (04) උදෑසන වනතුරු තවදුරටත් කොළඹ සිට පුත්තලම සහ කන්කසන්තුරය හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල ධීවර හා නාවික කටයුතුවලට නොයෙන ලෙසයි දන්වා සිටින්නේ.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල ධීවර හා නාවික කටයුතුවල යෙදීම පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටිය යුතු බවත්, සුළි කුණාටුවේ බලපෑම ගොඩබිම ප්‍රදේශ සඳහා අඩුවනු ඇති බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

Your Comments