බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ ගැටලුවලට විසදුම් දෙන ලෙස අගමැතිගෙන් උපදෙස්

5

කුඩා හා මහා පරිමාණ බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ ගැටලූ විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් විෂය භාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.බී. හේරත් මහතාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ බිත්තර නිෂ්පාදක සංගම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමග පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.

එහිදී අභිජනන සතෙකුගේ මිල රුපියල් 220 සිට රුපියල් 175 දක්වා පහළ දමන ලෙස ද අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීම් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම වසරකට ගෙන්වන මව් සතුන් සංඛ්‍යාව අසූ දාහකට සීමා කිරීම සහ සත්ත්ව ආහාර මිලදී ගැනීම හා ගබඩා කිරීමේ ණය සහන ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් ද ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති බව සඳහන්.

Your Comments