බහුතර ජන වරමෙන් ශ්‍රී ලංකාව සංහිදියා ක්‍රියාමාර්ගයකට

14

බහුතර ජනවරම මත පිහිටා සංහිදියා ක්‍රියා මාර්ගයකට අවතීර්ණ වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකාව ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය හමුවේ කරුණු දක්වා තිඛෙනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ 45වන සැසිවාරයට සමගාමීව පැවති අන්තර් ක්‍රියාකාරී සංවාදයකදී මේ පිළිබඳ දැනුම්වත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

විනයගරුක සහ සාධාරණ සමාජයක් මෙන්ම සමෘද්ධිමත් ජාතියක් යන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් කි්‍රයාත්මක බව ජිනීවාහි ශී්‍ර ලංකා නියෝජිත දයානි මෙන්ඩිස් මහත්මිය එහිදී පෙන්වා දුන්නා.

Your Comments