බස්නාහිර විශේෂ මෙහෙයුමකින් 1 ,156 ක් අත්අඩංගුවට

14

බස්නාහිර පළාත තුළ සිදුකළ විශේෂ මෙහෙයුමකදී සැකකරුවන් 1 , 156 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ඒ අතර වරෙන්තුකරුවන් 584 දෙනෙකු ද වන බවයි පොලිසිය පැවසුවේ.

එමෙන්ම විවිධ අපරාධවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 44 දෙනෙකු සහ දූෂණ වැරදි සම්බන්ධයෙන් 441 දෙනෙකු ද වන බව සඳහන්.

Your Comments