බස්නාහිර පාසල් අද සිට සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන්ට විවෘත වෙයි

11

බස්නාහිර පළාතේ පාසල් සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සඳහා පමණක් අද සිට විවෘත කෙරුණා.
ඒ අනුව අධ්‍යාපන කලාප 11 ක් තුල සාමාන්‍ය පෙළ පන්ති පැවැත්වෙන පාසල් 903 ක් මෙලෙස විවෘත වන්නේ මාස 05 යි දින 24 කට පසුව වීම විශේෂත්වයක්.

සිසුන්ගේ ප්‍රවාහන කටයුතු වෙනුවෙන් සිසු සැරිය බස් රථ යෙදවීමට ද කටයුතු තිබෙනවා.
අවශ්‍ය වුවහොත් අතිරේක බස් රථ යෙදවීමට ද සූදානම් කර ඇති බවයි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ.

මේ අතර, බස්නාහිර පළාතේ අවදානමක් නොමැති ප්‍රදේශවල පාසල් පෙබරවාරි 15 වැනිදා සිට විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා සඳහන් කළා.

Your Comments