බස්නාහිර පළාතේ සහ සෙසු ප්‍රධාන නගරවල රාජ්‍ය ආයතනවලට යලිත් නිවසේ සිට වැඩ කිරීමේ ක්‍රමය

21

නිවසේ සිට වැඩ කිරීමේ ක්‍රමය යළි ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි බස්නාහිර පළාතේ සහ සෙසු ප්‍රධාන නගරවල රාජ්‍ය ආයතනවලට නියම කර තිබෙනවා.
ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනය කරනු පිණිස මෙම පියවර ගැනුණු බවයි.
ඒ් අනුව මෙම වසරේ අප්‍රේල් මස සිට මැයි දක්වා මාසවල ක්‍රියාත්මක කළ නිවසේ සිට වැඩ කිරීමේ ාලය තුළ ලැබූ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගනිමින් අත්‍යවශ්‍ය සහ වෙනත් සේවා සම්පාදනයට විකල්ප සැලසුම් සකස් කරන ලෙසටද ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත දැනුම්දී ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.
ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

Your Comments