බස්නානහිර හා හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශ හැර සෙසු සියලු ප්‍රදේශවල බෞද්ධ දහම් පාසල් හෙට සිට

7

බස්නානහිර හා හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශ හැර දිවයිනේ සෙසු සියලු ප්‍රදේශවල බෞද්ධ දහම් පාසල් හෙට යළි විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

 

දහම් පාසල් පවත්වාගෙන යාම සඳහා සෞඛ්‍ය නිර්දේශ කිහිපයක් නිකුත් කර ඇති බවයි බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස ජනරාල් සුනන්ද කාරියප්පෙරුම මහතා සඳහන් කළේ.

මේ අතර බස්නාහිර පළාත හැර සෙසු ප්‍රදේශවල එළඹෙන 25 වන දින සිට උපකාරක පන්ති පැවැත්විමට අවසර ලබා දී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඊට අදාළ චක්‍රලේඛයක් ද නිකුත් කර ඇති බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අසේල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ.

 

Your Comments