බන්ධනාගාර තුළ කොරෝනාවලට එරෙහිව දේශීය ඖෂධ ප්‍රතිකාර ක්‍රම

11

බන්ධනාගාර තුල කොරෝනා වෛරසය සීඝ්‍රයෙන් පැතිරීම සැළකිල්ලට ගෙන දේශීය ඖෂධ ප්‍රතිකාර ක්‍රම හදුන්වාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

රැදවියන් සහ බන්ධනාගාර කාර්යමණ්ඩල සදහා එය දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශණී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය කියා සිටියේ.

මේ අතර කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ හුදකලා කර ඇති කලාප තුළ විශේෂ ගිලන් රථ සේවාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

011 3 422 558 අංකය අමතා එම සේවාව ලබා ගත හැකි බවයි.

Your Comments