බන්දුලගෙන් ස්ථාවර මිලකට ආහාර

11

සහල්, පිටි, සීනි, පරිප්පු, ලූණු, කඩල, හාල්මැස්සන් සහ ටින් මාළු ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වර්ග 10ක් ස්ථාවර මිලක් යටතේ මාස 6ක කාලයක් පාරිභෝගිකයින් වෙත අලෙවි කිරීමට වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

වැඩපිළිවෙළ ලබන මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවා.

ඒ අනුව ස්ථාවර මිලක් යටතේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වර්ග සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ටෙන්ඩර් කැඳවනු ඇති.

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සතොස සහ සමුපකාර අලෙවි සැල් මගින් අලෙවි කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments