බදියුදීන්ගෙන් මැතිවරණ කොමිසමට ලිපියක්

14

සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාද් බදියුදීන් මහතා විසින් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයාට ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා.

ඒ යුද්ධයෙන් අවතැන්ව සිටින ජනතාව උපන් ගම්බිම්වල ඡන්ද හිමි නාමලේඛන වල ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින්.

යුද්ධයෙන් අවතැන් වූ ජනතාව ස්ව කැමැත්තෙන් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ සිය මුල්ගම්බිම් වෙත යළි පදිංචියට පැමිණිය ද යටිතල පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් ඔවුන් පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ තාවකාලිකව පදිංචි කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි අදාල ලිපියේ දැක්වුණේ.

පසුගිය මැතිවරණ වලදී උතුරු පළාතේ ඡන්ද දායකයන් ලෙස පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව ඔවුන්ට ලබාදී තිබුණ ද මෙවර ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේදී ඔවුන්ගේ නම් ලේඛනවලින් ඉවත් කිරීමට මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇති බව ද හෙතෙම පවසනවා.

එම ජනතාවගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය අහිමි කිරීම යුක්ති සහගත නොවන බැවින් එය මානව හිමිකම් කඩ කිරීමක් ලෙසයි මන්ත්‍රීවරයා සිය ලිපියෙන් පෙන්වා දී ඇත්තේ.

එමෙන්ම, ඔහු වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔවුන්ට මෙවර ද පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සිට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙසයි.

Your Comments