‘බංගලාවෙන් යළි දුම්රියට’

38

ගැටළු නිරාකරණය කරන බවට දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා දැනුම්දුන් බැවින් වර්ජනය අවසන් කළ බව දුම්රිය රියදුරන්ගේ සංගමය පවසනවා.

වර්ජනය ඊයේ (08) මධ්‍යම රාත්‍රියේ ආරම්භ කර තිබුණා.

දුම්රිය රියදුරන් නවාතැන් ගන්නා බංගලාවල කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය වගකීම්වලින් නිදහස් කිරීමට සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා කටයුතු කිරීම සහ එම බංගලාවල නවීකරණ කටයුතු සිදුනොකිරීමට එරෙහිවයි වර්ජනයට එළඹ තිබුණේ.

Your Comments