පුවත්පත් මණ්ඩල පණත යාවත්කාලීන විය යුතු බව ජනමාධ්‍ය ඇමති පවසයි

7

රටේ සමස්ථ පුරවැසියාගේ හා මාධ්‍යවේදියාගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකෙන පරිදි පුවත්පත් මණ්ඩල පණත යාවත්කාලීන විය යුතු බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළා.

කිසිසේත් එය මාධ්‍ය මර්ධනයක් නොවන බවයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ.

 

Your Comments