පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළෙඳ පොලේ පොලිස් මුරපොලේ කොස්තාපල්වරයකුටත් කොරෝනා

8

පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොලේ පොලිස් මුරපොලට අනුයුක්ත කොස්තාපල්වරයෙකුට හා නිරෝධායනය වෙමින් සිටි කැලණිය පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා කඳවුරේ නිලධාරියෙකුට වෛරසය ආසාධනය වී තිබෙනවා.

Your Comments