පැෆරල් සංවිධානය අද පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා හමුවෙයි

59

පැෆරල් සංවිධානය අද පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා හමු වී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

නව පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රමයේ ගැටළු සහ සිදු කළ යුතු වෙනස්කම් පිළිබඳව එහිදි අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරන බවයි එහි විධායක අධ්‍යක්‍ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා කියා සිටියේ.

Your Comments