පාස්කු වාර්තාව ට ලංකා කතෝලික සභාවේ අප්‍රසාදය

14

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබද විමර්ශණය කිරීමට පත් කළ කොමිසම් සභා වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් සිය අප්‍රසාදය පල කරන බව ලංකා කතෝලික සභාව පවසනවා.

ලංකා කතෝලික සභාවේ කුරුණෑගල දියෝකිසියේ කීර්තිසිරි ප්‍රනාන්දු රදගුරුතුමන් කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments