පාස්කු කොමිසමේ වාර්තාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයටත්

6

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත්කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඊයේ පස්වරුවේ පැවැති කැබිනට් සාකච්ඡාවේදී එම වාර්තාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ලබා දුන් බවයි අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පැවසුවේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩල සාකච්ඡාවෙන් පසු මාධ්‍යවේදීන් යොමු කළ ප්‍රශ්න කිහිපයකට ද අමාත්‍යවරයා පිළිතුරු ලබා දුන්නා.

 

පාස්කු වාර්තාව මේ සතිය තුළ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ද වාසුදේව නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කලා.

Your Comments