පාසල් සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

10

පාසල් සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීම සහ සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම පරීක්ෂණයක් පවත්වන තෙක් තාවකාලිකව අත්හිටවු බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා

ඒ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්.

මේ අතර තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය සියලු‍ බදුවලින් නිදහස් කෙරෙන අයුරු අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මෙහිදී පැහැදිලි කළා.

Your Comments