පාසල් ඇරඹීමට සුදුසු ආරක්ෂක තත්ත්වයක් ඇති බව ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් පවසනවා
අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර කියයි

23

මෙරට පාසල් ආරම්භ කිරීම සඳහා සුදුසු ආරක්ෂක තත්ත්වයක් ඇති බවට ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරු සහතික කර ඇතැයි අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කළා.
පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ.

Your Comments