පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාගේ නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව අධිකරණයෙන් විමසීමක් කිරීමට සුදානම්

27

වසර 4ක බරපතල වැඩ සහිතව සිර දඩුවම් නියම වු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාගේ නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව අධිකරණයෙන් විමසීමක් කිරීමට සුදානම් වනවා.

ඒ අදාළ නඩු තීන්දුවේ උදෘත සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා අධිකරණ විසින් පාර්ලිමේන්තුවට කරුණු වාර්තා නොවීම හේතුවෙන්.
අධිකරණයට අපහස කිරීමේ චෝදනාවට අදාළව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතාට ඊයේ බරපතල වැඩ සහිත වසර 4ක සිර දඩුවමක් හිමි වුණා.
ඒ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක ඒකමතික තීරණයට අනුවයි.

අධිකරණ පරිශ්‍රයෙන් වැලිකඩ බන්ධනාගාරය වෙත රැගෙන ආ මන්ත්‍රීවරයා ඊයේ පස්වරුවේ පල්ලන්සේන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමු කෙරුණා.
නඩු තීන්දුවේ උදෘත ලැබීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි තීරණ ගනු ඇත.

Your Comments