පානදුර, මොරටුව සහ හෝමාගම ට නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය

39

පානදුර, මොරටුව සහ හෝමාගම පොලිස් බලප්‍රදේශවලට වහා ක්‍රියාත්මකවන පරිදි නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබෙනවා.

එය නැවත දැනුම්දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක බවයි යුද හමුදාපති ලුතිතන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පැවසුවේ.

Your Comments