ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ජනතාවට දැනුම් දීමක්

18

“බුරවි” සුළි කුණාටුව සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළවන අසත්‍ය පුවත් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමෙන් වළකින ලෙස රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නාලක කලුවැව මහතා සදහන් කළේ තහවුරු කරන ලද සත්‍ය පුවත් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මාධ්‍ය ආයතන වෙත ලබාදෙන බවයි.

Your Comments