ප්‍රදීපා ඇල්ලීමට මහජන සහය ඉල්ලයි

1137

සැකකාරියක අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මහජන සහය ඉල්ලා තිබෙනවා.

ඒ තලංගම පොලිසියේ විමර්ශන කටයුත්තක් වෙනුවෙන්.

විශ්වාසය කඩ කිරීමේ චෝදනා ලබා සිටින සැකකාරිය, පදිංචි ලිපිනයෙන් මග හැර සිටින බවටයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.

රුපියල් දස ලක්ෂ පනස් දහසක් සම්බන්යෙන් විශ්වාසය කඩවී ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය දක්වා තිබෙනවා.

ප්‍රදීපා නිශාන්ති නම් සැකකාරිය සම්බන්ධයෙන් යම් තොරතුරක් වෙතොත් තලංගම පොලිසියට දන්වන ලෙසයි පොලිස් මූලස්ථානය ඉල්ලීමක් කළේ.

Your Comments