ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවා වෙනුවට නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න…GMOA

46

ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවා වෙනුවට නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්නැයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඉල්ලා සිටිනවා.

එහි සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා අවධාරණය කළේ අහඹු නියැදි සම්බන්ධයෙන් වහා ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවයි.

අහඹු සමාජ පරීක්ෂාව නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් වත්මන් අර්බුධය උත්ගතව ඇති බව ද වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පෙන්වා දෙනවා.

Your Comments