පරිසරයට සිත වෙන්වෙයි

7

සිත එෆ්. එම් ගුවන් විදුලිය සහ සිත නිව්ස් 24 එක්ව පරිසර සාක්ෂරතාව ඇති පරපුරක් බිහිකිරීම අරමුණු කරගනිමින් ග්‍රීන් තර්ස්ඩේ නමින් විශේෂ වැඩසටහන් මාලාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

 

සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනයකදීම ඒ සඳහා ගුවන් කාලය වෙන් කර ඇති අතර අනාගත පරපුර පරිසර සංවේදී ප්‍රජාවක් බවට පත් කිරීමේ උදාරතර කර්තව්‍යට මුලපිරීම අද සනිටුහන් වනවා.

ආයතන ප්‍රධානී ශානක මාලියද්ද මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව මෙම ග්‍රීන් තර්ස්ඩේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මකයි.

මෙවැනි වැඩසටහනක වර්තමාන අවශ්‍යතාව පිලිබඳ පරිසරවේදී නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන මහතා සිත නිව්ස් 24 වෙත මෙලෙස කරුණු දක්වා සිටියා.

Your Comments