පරිප්පු කිලෝවකට රුපියල් 65ක සහ සැමන් ටින් එකකට රුපියල් 100ක උපරිම සිල්ලර මිලක් [VIDEO]
බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන වලින් ලබා දී ඇති ණය අය කිරිම මාස 6 කට අත්හිටුවීමට ජනපතිගෙන් නියෝග

69

පරිප්පු කිලොවක් සදහා රුපියල් 65ක සහ සැමන් ටින් එකක් සදහා රුපියල් 100ක උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට තමා නියෝග කළ බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
ජාතිය අමතා විශේෂ ප්‍රකාශක් සිදු කරමින් ජනාධිපතිවරයා සදහන් කළේ ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට මෙම උපරිම මිල පැනවීම සිදු වන බවයි.

මේ අතර, බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන වලින් ලබා දී ඇති ණය අය කිරිම මාස 6 කට නතර කිරීමට ද තමන් නියෝග කළ බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී සදහන් කළා.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ ජනාධිපතිවරයා.

 

Your Comments