පන්ති තහනමට ලක් වූ සිසුන් ඉවත්කරන ලෙස අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලනාධිකාරිය පොලීසියෙන් ඉල්ලයි

59

අම්පාර – ඔළුවිල් අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ පන්ති තහනමට ලක්වූ සිසුන් බලහත්කාරයෙන් විශ්වවිද්‍යාල භූමිය තුළ රැඳී සිටින බැවින් ඔවුන් ඉවත් කරන ලෙසට විශ්වවිද්‍යාල පාලන අධිකාරිය, පොලීසියෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ පැමිණිල්ල ඊයේ දිනයේදී පාලනඅධිකාරිය විසින් අක්කරෙයිපත්තු පොලීසියට ඉදිරිපත් කර ඇති බව සඳහන්.

කෙසේ වෙතත්, සිසුන් චෝදනා කරන්නේ නවක වද සිද්ධියක් පදනම් කර ගනිමින් අසාධාරණය ලෙස තාක්ෂණ පීඨයේ දෙවන වසරේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් 22කුගේ පන්ති තහනම් කිරීමට පාලන අධිකාරිය කටයුතු කර ඇති බවයි.

Your Comments