නෝර්වුඩ් – නිව්වැලිගම හරහා තාවකාලික මාර්ගයක්

1757

නාය යාමට ලක්වූ හැටන් – බගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගයේ නෝර්වුඩ් – නිව්වැලිගම ප්‍රදේශය හරහා තාවකාලික මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ඉංජිනේරු කේ.ඩී.ආර්. දේවප්‍රිය මහතා කියා සිටියේ ජනතාවට, නාය ගිය මාර්ගයට ඉහළින් ඇති තේ වත්ත හරහා තාවකාලිකව ගමනාගමන කටයුතු සිදුකිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා ඇති බවයි.
මේ අතර, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ නිලධාරීන් පිරිසක් ද නාය ගිය ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අද පෙරවරුවේ එම ස්ථානයට පැමිණියා.
තාවකාලික මාර්ගය පුළුල් කර සැහැල්ලු වාහන ධාවනය සඳහා පහසුකම් සලසන බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය කියා සිටියේ.

 

Your Comments