නීතිවිරෝධීව ආනයනය කළ කහ තොගයක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

4

නීතිවිරෝධීව ආනයනය කළ කහ කිලෝ 1, 200 ක් පමණ ගනේමුල්ල දකුණු ගලහිටියාව ප්‍රදේශයේ දී සොයාගෙන තිබෙනවා.

වැටලිම සිදුකර ඇත්තේ විශේෂ කාර්යය බලකායට ලද තොරතුරක් අනුවයි.

අත්අඩංගුවට ගත් බැලුම්මහර ප්‍රදේශයේ පදිංචි 22 හැවිරිදි සැකකරු සහ කහ තොගය ගනේමුල්ල පොලීසියට භාර දී තිබෙනවා.

Your Comments