නීතිය ගැන ජනතාව තුළ නැවත විශ්වාසය ගොඩනැගීමට රන්ජන්ගේ හඬපට ගැන සොයා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න

4

නීතිය පිළිබඳව ජනතාව තුළ නැවත විශ්වාසයක් ගොඩනැගීම සඳහා රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාගේ හඬපට සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණක් සිදු කර නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ඒ, මිනුවන්ගොඩදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments