නිරෝධායනය අවසන් කළ 73 ක් නිවෙස් වෙත

9

නිරෝධායනය අවසන් කළ පුද්ගලයින් 73 දෙනෙකු අද ත්‍රිවිධ හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් පිටව යාමට නියමිතයි.

ත්‍රිවිධ හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 58, 396 ක්.

මධ්‍යස්ථාන 75 ක පුද්ගලයින් 7, 530 දෙනෙකු නිරෝධායනය වෙමින් සිටින බවයි යුධ හමුදාව සඳහන් කළේ.

පුද්ගලයින් 110 දෙනෙකු සුවය ලබා ඊයේ රෝහල්වලින් පිටව ගොස් ඇති අතර ඔවුන් සියලු දෙනා මිනුවන්ගොඩ ඇගළුම් පොකුරට අයත්.

 

Your Comments