නිරෝධායනය අවසන් කළ 66 ක් අද නිවෙස්වෙත

7

පුද්ගලයින් 66 දෙනෙකු නිරෝධායනය අවසන් කර අද දිනයේ නිවෙස් වෙත පිටත්ව යාමට නියමිතව තිබෙනවා.
මේ වන විට නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර ඇති සමස්ත සංඛ්‍යාව 53, 937ක්.
ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 82 ක පුද්ගලයින් 9, 386 දෙනෙකු තවදුරටත් නිරෝධායනය වෙමින් සිටින බවයි යුධ හමුදාව සඳහන් කළේ.
මේ අතර ඊයේ දිනය තුළ මෙරට පීසීආර් පරීක්ෂණ 8, 724ක් සිදුකර තිබෙනවා.
මේ වන විට මෙරට සිදුකර ඇති පී සී ආර් පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව තුන් ලක්ෂ 74, 448 ක්.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ කොවිඞ් වසංගත තත්ත්වය පාලනය සඳහා සියලු දිස්ත්‍රික්කවල අහඹු පී සී ආර් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක බවයි.

Your Comments