නිරෝධායනය අවසන් කළ 555 දෙනෙකු අද නිවෙස් වෙත

19

කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් නිරෝධායනයට යොමුකර සිටින පිරිස අතරින් තවත් 555 දෙනෙකු නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර අද නිවෙස්වෙත පිටත්වයාමට නියමිතව තිබෙනවා.
පෙරියකාඩු මධ්‍යස්ථානයෙන් 118දෙනෙක්, පුරවාසකුලම් මධ්‍යස්ථානයෙන් 193 දෙනෙක් , කහගොල්ල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් 176 දෙනෙක් සහ පූනානි මධ්‍යස්ථානයෙන් 68 දෙනෙක් මෙලෙස නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර අද දිනයේදී පිටත්ව යාමට නියමිතයි.
මේ අනුව අද දිනය වනවිට නිරෝධායනය අවසන් කර නිවෙස් වෙත පිටත්වගොස් ඇති සංඛ්‍යාව 27,794 දක්වා ඉහල යනු ඇති.
මධ්‍යස්ථාන 40ක් තුල තවදුරටත් නිරෝධායනය වෙමින් සිටින සංඛ්‍යාව 3102ක්.

Your Comments