නිරෝධානායන රීති උල්ලංගනය කළ පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

6

නිරෝධානායන රීති උල්ලංගනය කළ පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ඉන් නව දෙනෙකු කාන්තාවන් බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.

ඔවුන් අද මහර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

ඔක්තෝබර් 30 වනදා සිට 3, 436 දෙනෙකු නිරෝධායන රීති උල්ලංගනය කිරීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

අවුරුදු සමයේ ජනතාව ඒකරාශී වන නගර ඇතුළු පොදු ස්ථානවල නිරෝධායන රීති අනුගමනය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානය යොමු කරන බවයි පොලිස් මූළස්ථානය සඳහන් කළේ.

Your Comments