නිදහස් පක්ෂය සහ පොහොට්ටුවේ තවත් සාකච්ඡාවක් අද

42

නව සන්ධානයක් ගොඩනැගීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අතර තවත් සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වීමට නියමිතයි.

විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී මෙම සාකච්ඡා පැවැත්වෙනු ඇති.

මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු මහ ලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා….

Your Comments