නැගෙනහිර ජැටිය ගැන යෝජනා අධ්‍යනයට අනුකමිටුව අද රැස්වෙයි

9

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් වරාය වෘත්තිය සමිති ලබා දුන් යෝජනා පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව අද රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

කමිටු ප්‍රධානී වරාය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් යූ.ඩී.සී. ජයලාල් මහතා සඳහන් කළේ, වෘත්තීය සමිති ඉදිරිපත් කරන යෝජනා මෙන්ම ජපානය සහ ඉන්දියාව සමග ඇති කරගත් අවබෝධතා ගිවිසුම්වල අන්තර්ගත යෝජනා ද එහිදී පුලුල් ලෙස සාකච්ඡා කරන බවයි.

අනතුරුව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ලබාදීම සඳහා වාර්තාවක් සකස් කරනු ඇති.
නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර සම්මුතියකට එළැඹීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පසුගියදා 07 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කළා

 

Your Comments