නාවලපිටිය – කොත්මලේ මාර්ගය අවහිර වෙයි

7

නාවලපිටිය – කොත්මලේ ප්‍රධාන මාර්ගයට තිස්පනේ ප්‍රදේශයේ දී විශාල ගසක් කඩා වැටී තිඛෙනවා.

කොත්මලේ පොලීසිය සඳහන් කළේ ඒ අනුව අද අලූයම් කාලයේ සිට එම මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු ඇණහිට ඇති බවයි.

ගස කපා ඉවත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කළ බව නුවරඑළි දිස්ත්‍රික් ආපදා ඒකකය සඳහන් කළා.

ගස කඩා වැටීමෙන් අධිබල විදුලි රැහන් පද්ධතියකට ද හානි සිදුවුණා.

විදුලි බල මණ්ඩලයේ නාවලපිටිය ප්‍රාදේශීය ඒකකය සඳහන් කළේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඇණහිට ඇති විදුලි බලය යතා තත්ත්වයට පත් කරමින් සිටින බවයි.

Your Comments