ධරණීය සංවර්ධනය පිළිබද 7වන ආසියා පැසිෆික් සංසදයේ සභාපතිත්වය ශ්‍රී ලංකාවට

23

බැංකොක්හි පැවති ධරණීය සංවර්ධනය පිළිබද හත්වන ආසියා පැසිෆික් සංසදයේ සභාපතිත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබෙනවා.
නව කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ ධරණීය සංවර්ධනය සදහා වූ හත්වන ආසියා පැසිෆික් සංසදය පැවැත්වුණේ තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවරදීයි.
එක්සත් ජාතීන්ගේ ආසියා හා පැසිෆික් කලාපීය ආර්ථික හා සමාජ කවුන්සිලයේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත මෙන්ම තායිලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිනි සමන්තා කේ ජයසූරිය මහත්මිය මෙම සංසදයේ සභාපතිවරිය ලෙස ඒකමතිකව තේරී පත්වු බව සදහන්.
ඇය ඉදිරි වසරක කාලය සදහා මෙහි සභාපතිත්වය දරනු ලබනවා.

Your Comments