දෙමළ සහ මුස්ලිම් තරුණ තරුණියන් දෙදහසක් පොලිස් සේවයට

35

දෙමළ හා මුස්ලිම් තරුණ තරුණියන් දෙදහසක් පොලිස් සේවයට බදවා ගැනීමට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.
උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වලින් දෙමළ හා මුස්ලිම් තරුණ තරුණියන් මෙලෙස පොලිස් සේවයට බදවා ගැනිමේ මූලික කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව සදහන්.

කොස්තාපල්වරුන් සහ කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරියන් ලෙස මෙම බදවා ගැනිම් සිදු කෙරෙන අතර ඊට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ වව්නියාව පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයේදී ඊයේ ආරම්භ වුණා.

Your Comments